Voedsel voor iedereen

Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel als het beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren. Samen met boeren en bedrijven werkt Solidaridad daarom aan duurzame productiemethoden en een verbetering van de arbeidsomstandigheden door de hele productieketen heen. Samen met iedereen in de keten werkt Solidaridad aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn.


In Afrika, Latijns-Amerika en Azië leven veel boeren die een klein aantal dieren houden voor hun vlees of de zuivel. Maar hoewel deze boeren zelf voedsel produceren, hebben ze vaak honger. Hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Veehouderij in Zuid-Amerika

Eten via een omweg

Eigenlijk eten we nu vaak via een omweg. Op een stuk grond laten we soja of maïs groeien. Dat eten we meestal niet zelf op, maar voeren we aan ons vee. Vervolgens eten we die dieren op. Daarbij gaan een hoop voedingsstoffen verloren. Het dier heeft tenslotte energie nodig en poept een deel van zijn eten weer uit. Daarom wordt voor de productie van vlees veel landbouwgrond gebruikt.

Maar liefst tweederde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of voor  de teelt van veevoer. Kleinschalige boeren worden soms van hun eigen grond verjaagd om ruimte te maken voor plantages. Bovendien sneuvelt er veel natuur. In Zuid-Amerika zijn miljoenen hectaren regenwoud gekapt voor de teelt van soja of om runderen te laten grazen. We eten dus eigenlijk het regenwoud op, met alle gevolgen van dien voor het klimaat.

Honger bij kleinschalige boeren

Solidaridad helpt kleinschalige boeren

Hoe vervuilend is een stuk vlees precies? Dat is moeilijk te zeggen, want de ene burger is de andere niet. Het hangt er vanaf hóe het geproduceerd wordt.

Maar liefst 1,3 miljard mensen werken in de veehouderij. Daaronder vallen ook veel boeren in ontwikkelingslanden, die vaak een klein aantal dieren houden. Als de productie inefficiënt verloopt, is dit vlees extra slecht voor het milieu. Dieren eten bijvoorbeeld te weinig, worden ziek, gaan vroeg dood of er gaan vlees en melk verloren doordat er geen goede koeling is. Het vee overbegraast stukken land, wat vaak samengaat  met bodemverarming en ontbossing. Het is logisch dat dat gebeurt. Deze boeren hebben geen geld om te investeren in hun bedrijf.

Veel veehouders in ontwikkelingslanden leven in armoede. Een gemiddeld Afrikaans gezin besteedt 40% van z’n inkomen aan voedsel. Zo blijft er weinig over voor bijvoorbeeld schoolgeld of gezondheidszorg. De veehouders die ditzelfde probleem hebben, houden bovendien weinig geld over om te investeren in duurzame productie. Door weinig toegang tot land, leningen en kennis blijft de productie op laag peil.

Dat kan duurzamer

Veel kleinschalige boeren willen graag duurzamer produceren. Met gerichte investeringen kunnen ze veel verbeteren: de uitstoot van broeikasgassen terugdringen, een hoger inkomen verdienen, zorgen voor beter dierenwelzijn en voedsel voor hun eigen gezin en gebieden waar nu honger heerst.

Met hulp van de Postcodeloterij helpt Solidaridad boeren om over te schakelen op meer milieuvriendelijke werkwijze en om hun productie te vergroten. Zo wordt het land efficiënter gebruikt en is de impact op het klimaat lager. Als dezelfde koeien meer melk produceren bijvoorbeeld, heb je er minder van nodig en dat is beter voor het milieu. Bovendien biedt het boerengezinnen een weg uit de armoede. Zodat ook zij een goede maaltijd kunnen eten.